Workshops

Ronde 1:

 • 1.1 Duurzaam rondkomen door een lagere energierekening

  Mensen met een kleine beurs wonen vaak in slecht geïsoleerde woningen. En door de stijgende energierekeningen kunnen zij steeds lastiger rondkomen. Hoe houd je dan toch grip op je geld? De energiecoach komt bij inwoners thuis, analyseert hun energieverbruik en helpt hen de energiekosten terug te dringen. In Leeuwarden werken nu drie energiecoaches en daarnaast leidt de gemeente mensen uit de doelgroep op als ervaringsdeskundige. Tijdens deze sessie vertellen we je over de ervaringen van Gemeente Leeuwarden tot nu toe en wat de gemeente nog meer doet om inwoners duurzaam te laten rondkomen.

  Jasper van Commenee, Projectleider Duurzaam Rondkomen, Gemeente Leeuwarden
  Klaas Hofman,
  Energiecoach Gemeente Leeuwarden

 • 1.2 Samenwerken om schulden te voorkomen met de Digitale Gesprekshulp
  De Digitale Gesprekshulp is een gratis online tool om met diverse partijen (welzijn, zorg, werk en inkomen, vaste lasten partijen, vrijwilligersorganisaties, werkgevers, scholen) aan tafel te gaan en samen acties te formuleren. Zo kunnen inwoners met schulden eerder bereikt en geholpen worden. In de BUCH gemeenten is de tool gebruikt als input voor het nieuwe uitvoeringsprogramma schuldpreventie. In deze workshop demonstreren wij de Digitale Gesprekshulp en de ervaringen in de BUCH gemeenten. Na het volgen van deze workshop heb je kennis gemaakt met de tool, weet je waar je het voor kan inzetten en heb je inspiratie opgedaan voor je eigen werkpraktijk.

  Kim de Ruijter, Beleidsadviseur Samenleven De BUCH
  Annejet Kerckhaert,
  Adviseur sociaal domein Ecorys

 • 1.3 Armoede, schulden en gezondheid: kansen voor verbinding
  Armoede heeft een grote invloed op de gezondheid. Financiële zorgen en gebrek aan perspectief leiden tot stress en de impact is groter als de financiële problemen langere tijd aanhouden. Dat vraagt om een gecombineerde aanpak van armoede en gezondheid. Het stimuleringsprogramma “Gezond in…” van Pharos en Platform31 helpt gemeenten op weg. Met gemeenten en innovatieve projecten hebben Pharos en Platform31 twee tools ontwikkeld om in de lokale praktijk de verbinding te maken tussen gezondheid en armoede: De gesprekstool voor gemeenten voor het combineren van armoede- en gezondheidsbeleid en het Inspiratieboek Armoede, schulden en gezondheid. In deze workshop hoor je de ins en outs van de tools en verken je verbindingskansen voor jouw lokale praktijk.

  Annette Duivenvoorden, Projectleider Platform31
  Frea Haker,
  Senior adviseur Pharos

 • 1.4 Smart Start - Problemen eerder signaleren op basis van kennis en data
  Ouders en kinderen verdienen de beste kansen op een goede toekomst. Vanuit deze gedachte moeten we investeren in het tijdig signaleren van risico’s en het voorkomen van grote problemen. Want veel problemen in gezinnen kunnen we vaak al aan zien komen. Met het programma Smart Start ontwikkelen we een aanpak waarmee we kinderen en gezinnen in een eerder stadium willen helpen om daarmee problemen te voorkomen. Hoe? Door beschikbare data en kennis op slimme wijze te combineren. Voor de voorspellende analyses maken we gebruik van verschillende data science technieken die we toepassen op CBS (micro)data en andere databronnen. Om vervolgens op basis van de uitkomst met ‘Design Thinking’ preventieve interventies te ontwikkelen.
  Smart Start is een meerjarig programma op initiatief van hulpverleningsorganisatie Sterk Huis, onderzoeksinstituut CentERdata en het Data Science Center van Tilburg University en wordt gerealiseerd in samenwerking met de regio Hart van Brabant.

  Patricia Prüfer, Head of Data Science Unit bij CentERdata
  Lian Smits,
  Bestuurder Sterk Huis

 • 1.5 Getallen verbinden aan het resultaat voor de mensen
  De benchmark armoede en schulden geeft inzicht in de resultaten van gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid. In deze workshop kijken we o.a. naar de benchmarkcijfers van de werkende armen en het bereik van de gemeentelijke minimaregelingen voor deze doelgroep. Maar niet alles is goed in cijfers te vangen. Vooral als het gaat om wat het betekent voor de mensen waar de getallen over gaan. Dergelijke inzichten helpen beleid effectiever te maken en beter aan te sluiten op de leefwereld. In dit kader doet de gemeente Zaanstad - samen met Life Navigator - een verkenning van de doelgroep werkende armen. Zij vertellen u over hun aanpak, ervaringen, en het gericht aan de slag gaan met burgerparticipatie.

  Mark Kristel, Adviseur Sociale innovatie Gemeente Zaanstad
  Judith van de Kamp,
  Medewerker clientenparticipatie Gemeente Zaanstad
  Karin van Nuland,
  Adviseur armoede en schuldhulpverlening Stimulansz


 • 1.6 Gemeentelijke aanpak Zorgverzekeringsschulden
  Hoe kan een gemeente voorkomen dat inwoners zorgverzekeringsschulden oplopen? Tijdens deze workshop delen Gemeente Den Haag en de Zorgverzekeringslijn kennis en inzichten over de uitstroom van inwoners uit de regeling wanbetalers zorgverzekering. Daarnaast is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en best practices.

  Petra Looije, Beleidsadviseur Armoede en Schulden, Gemeente Den Haag
  Hugo Vlierhuis,
  Adviseur en trainer SKGZ en Zorgverzekeringslijn

 • 1.7 GeldFit: het data gestuurd vinden, bereiken en helpen van mensen in een voorfase van schulden
  Met GeldFit hebben gemeenten het bedrijfsleven en hulporganisaties de handen ineen geslagen met als doel om geldproblemen bij Nederlanders te voorkomen of op tijd op te lossen door middel van data. Hoe vind je mensen in je gemeente waarvan data voorspelt dat er binnen twee jaar financiële problemen aankomen? Hoe bereik je deze mensen op profiel, dus passen in hun belevingswereld? En hoe reik je de juiste hulp aan? Tijdens deze workshop ontdek je alles over deze tool en hoor je vanuit de praktijk over de aanpak.

  Hendrik-Jan Graber, Organisatie SchuldHulpMaatje en Geldfit
  Martin Suithoff, Projectleider GeldFit

 • 1.8 Rondkomen van een minimuminkomen, kan dat?
  In een Minima-effectrapportage rekent het Nibud uit hoe groot de bestedingsruimte van huishoudens met een laag inkomen is in jouw gemeente. We doen dat door, naast de landelijke toeslagen, ook alle gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen in de begroting op te nemen.

  In deze workshop wordt uitgelegd hoe dat precies werkt en welke resultaten dit oplevert. Welke huishoudens kunnen gemakkelijk rond komen en welke huishoudens komen maandelijks in de rode cijfers? En is werk altijd een oplossing of ligt de armoedeval op de loer? Hoe groot is de invloed van gemeenten hierin en aan welke knoppen kunnen zij draaien?

  Corinne van Gaalen, Senior wetenschappelijk medewerker Nibud


Ronde 2:

 • 2.1 Rondkomen van een minimuminkomen, kan dat?
  In een Minima-effectrapportage rekent het Nibud uit hoe groot de bestedingsruimte van huishoudens met een laag inkomen is in jouw gemeente. We doen dat door, naast de landelijke toeslagen, ook alle gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen in de begroting op te nemen.

  In deze workshop wordt uitgelegd hoe dat precies werkt en welke resultaten dit oplevert. Welke huishoudens kunnen gemakkelijk rond komen en welke huishoudens komen maandelijks in de rode cijfers? En is werk altijd een oplossing of ligt de armoedeval op de loer? Hoe groot is de invloed van gemeenten hierin en aan welke knoppen kunnen zij draaien?

  Corinne van Gaalen, Senior wetenschappelijk medewerker Nibud
 • 2.2 Zelfs met schulden (blijven) werken!
  In Nederland leven ruim 700.000 mensen onder de armoedegrens met problematische schulden tot gevolg. Van deze groep hebben circa 320.000 mensen een baan en behoren daarmee tot de groep werkende armen. Deze groep werkende armen groeit elk jaar met grote gevolgen voor de werknemers zelf en de werkgevers die hen in dienst hebben. Onwetendheid van werkgevers en angst en schaamte van werknemers verhinderen een open gesprek op het thema. Dit leidt helaas tot allerlei vooroordelen die oplossingen in de weg staan.

  Tijdens deze workshop nemen we je mee in de vaak onbekende wereld van werkende armen en de problemen die werkgevers, werknemers en gemeenten ervaren rondom de schuldenproblematiek van deze grote groep mensen.

  Soraya van Pinxteren, Social Return Consultant Olympia
  Rob van Maanen, Directeur van FlexPay BV

 • 2.3 GeldFit: het data gestuurd vinden, bereiken en helpen van mensen in een voorfase van schulden
  Met GeldFit hebben gemeenten het bedrijfsleven en hulporganisaties de handen ineen geslagen met als doel om geldproblemen bij Nederlanders te voorkomen of op tijd op te lossen door middel van data. Hoe vind je mensen in je gemeente waarvan data voorspelt dat er binnen twee jaar financiële problemen aankomen? Hoe bereik je deze mensen op profiel, dus passen in hun belevingswereld? En hoe reik je de juiste hulp aan? Tijdens deze workshop ontdek je alles over deze tool en hoor je vanuit de praktijk over de aanpak.

  Hendrik-Jan Graber, Organisatie SchuldHulpMaatje en Geldfit
  Martin Suithoff, Projectleider GeldFit

 • 2.4 Vernieuwing in de aanpak van kinderarmoede
  Tijdens deze workshop wordt er ingegaan op de kernwaarden van de alliantie Kinderarmoede. Hoe kunnen partijen ervaringsdeskundigen en kinderen inzetten om hun kinderarmoede-beleid zó in te richten dat de gevolgen van kinderarmoede naar nul gaan. Ook wordt er gesproken over hoe gemeenten vernieuwende partnerships en allianties aan kunnen gaan. Tijdens interactieve rondetafel gesprekken zullen we met elkaar de diepte in gaan.

  Petra Kletter, Adviseur Alliantie Kinderarmoede | NCJ
  Marissa Zweedijk, Adviseur Alliantie Kinderarmoede | Missing Chapter Foundation

 • 2.5 Escaperoom: Ontsnap uit de schulden!
  Is het echt zo moeilijk om uit de schulden te komen? En hoe voelt die stress die gepaard gaat met schulden? Ervaar zelf hoe het is om in schulden te leven in de escaperoom van Stadsgeldbeheer. 2 teams nemen het tegen elkaar op; slechts 1 van de 2 teams komt uit de schulden. Waar is de uitgang?

 • 2.6 Hoe doorbreken we het taboe op schulden?
  Bestaat er een ideale wereld waarin we met elkaar het taboe op schulden kunnen slechten en zo ja, hoe ziet die wereld er dan uit? Wat is ervoor nodig om schaamte te overwinnen en hulp van een ander te vragen, Zeker wanneer het om grote geldzorgen gaat? Een taboe doorbreek je niet alleen. It takes two to tango. Ook jij bent hiervoor nodig. Kijk in de spiegel en maak kennis met de ervaringen van de schuldenambassadeurs van EMMA.

  Franka de Vilder, Communicatieadviseur EMMA

  Miranda de Haas

  Marc Mulder
 • 2.7 Armoede, schulden en gezondheid: kansen voor verbinding
  Armoede heeft een grote invloed op de gezondheid. Financiële zorgen en gebrek aan perspectief leiden tot stress en de impact is groter als de financiële problemen langere tijd aanhouden. Dat vraagt om een gecombineerde aanpak van armoede en gezondheid. Het stimuleringsprogramma “Gezond in…” van Pharos en Platform31 helpt gemeenten op weg. Met gemeenten en innovatieve projecten hebben Pharos en Platform31 twee tools ontwikkeld om in de lokale praktijk de verbinding te maken tussen gezondheid en armoede: De gesprekstool voor gemeenten voor het combineren van armoede- en gezondheidsbeleid en het Inspiratieboek Armoede, schulden en gezondheid. In deze workshop hoor je de ins en outs van de tools en verken je verbindingskansen voor jouw lokale praktijk.

  Annette Duivenvoorden, Projectleider Platform31
  Frea Haker,
  Senior adviseur Pharos