×
 

Workshops

 • 1.1 Wie betaalt de rekening van beschermingsbewind?

  Het regeerakkoord 'belooft' adviesrecht in gerechtelijke procedures voor gemeenten bij aanvraag beschermingsbewind. De internetconsultatie hiervoor is inmiddels opengesteld. Wat betekent dit in de praktijk? Hoe krijg je grip op de instroom-doorstroom- en uitstroom als gemeente? Of is dit helemaal niet nodig en betaal je gewoon de rekening? Gemeente Tilburg en Rechtbank Zeeland West Brabant zijn op 1 maart de pilot T-aanpak schuldenbewind gestart. Tijdens deze workshop delen ze hun ervaringen met deze pilot. Ook vertellen ze hoe de gemeente Tilburg samenwerkt met Beschermingsbewindvoering en Rechtbank. Hoe zijn zij erin geslaagd om schulden te regelen en schuldenaren precies de hulp te geven die past bij hun hulpvraag?

  Joke de Kock, Gemeente Tilburg
 • 1.2 Schouders Eronder i.s.m. Gemeente Groningen 
  In het programma Schouders Eronder hebben gangmakers gemeenten geholpen hun keten van schuldhulpverlening in kaart te brengen en samenwerking in de keten te bevorderen. Welke ervaringen heeft Gemeente Groningen hierin opgedaan? Wat heeft Schouders Eronder hieraan bijgedragen? Wat zijn de do's en don’ts? En hoe organiseer je dit? Leer er alles over in deze workshop!

  Maud Diemer, Aanjager Schouders Eronder
 • 1.3 Zzp’ers met schulden
  Zzp’ers met schulden worden volgens de media in veel gemeenten niet goed geholpen. Maar is dat echt zo? Duik in de wereld van een ondernemer met schulden aan de hand van de praktijkcasus van zzp’er- Piet. Waar loopt een ondernemer tegen aan? Wat is het effect van het huidig nationaal en lokaal beleid op Piet? Op welk moment zou je in jouw gemeente hulp willen bieden? Welke mogelijkheden zijn er? Kortom: een praktische workshop om het beleid in jouw gemeente voor ondernemers met schulden te toetsen en te verbeteren.

  Peter van den Bergen, Oprichter en directeur Over Rood Nederland
 • 1.4 Schuldenproblematiek bij werknemers
  Stress bij werknemers door schulden zorgt voor uitval en minder focus op werk. Kredietbank Limburg neemt deze stress weg door samen met werkgevers werknemers met schulden te helpen. Werknemers kunnen zich door de laagdrempelige hulp weer richten op hun werk en hoeven niet uit te vallen. Leer van de ervaringen van de Kredietbank en ontdek hoe deze aanpak ook in jouw gemeente kan werken.

  Roger Horsch, Regiomanager schuldhulpverlening Kredietbank Limburg
  Cyriel Broos,
  Beleidsadviseur HRM WSP Parkstad
 • 1.5 Opgroeien in armoede: naar een samenhangende aanpak
  Arnhem kent relatief veel armoede. Eén op de acht à negen kinderen groeit er op in een bijstandsgezin. Daarmee staat Arnhem op de zevende plek op de ranglijst van armste gemeenten in Nederland. Opgroeien in armoede heeft veel impact op de gezondheid en het welzijn van jongeren en hun ouders Om hen te helpen werkt de gemeente aan een samenhangende aanpak waarbij verschillende domeinen integraal gaan samenwerken. Dit klinkt logisch en eenvoudig, maar de praktijk blijkt weerbarstiger. In deze sessie deelt Arnhem juist deze weerbarstige prakijk. Hoe vertalen zij wetenschappelijke kennis naar gemeentelijk beleid? En hoe geef je dit vorm samen met de wijkteams? Hoe creëer je draagvlak in de wijk? Hoe ga je om met verschillende belangen van maatschappelijke partners?

  Angela Vos, Beleidsadviseur GGD
  Barbara Willaert, Bestuursadviseur Sociaal-Economisch Domein Gemeente Arnhem
  Paul Bosch, Senior onderzoeksadviseur Gemeente Arnhem


 • 1.6 Minder terugvorderingen van toeslagen
  De Belastingdienst verandert haar manier van werken rond toeslagen. Ze richt zich hierbij nadrukkelijk op het actief ondersteunen van burgers bij het indienen van een juiste aanvraag om te voorkomen dat mensen hoge terugvorderingen krijgen. Zijn er manieren om terugvorderingen terug te dringen door anders te kijken naar het toekennen van een voorschot? Ontdek wat de Belastingdienst precies anders gaat doen om het aantal terugvorderingen in te perken.

  Jurgen Baidenmann, Plv. directeur Toeslagen Belastingdienst
 • 1.7 Bouwstenen voor opschaling van de jongeren(perspectief-)fondsen
  In de gemeenten Den Haag en Utrecht zijn jongeren(perspectief)fondsen actief. Beiden hebben de eerste experimenteerfase goed doorstaan, en hebben een positieve pers. Waar staan zij nu en wat is de volgende stap in hun ontwikkeling? Is uitbreiding voorbij de gemeentegrenzen voorstelbaar? Welke bouwstenen in de aanpak vinden we belangrijk daarvoor? Hoe gaan we niet te snel te hard? En hoe gaan we hierover in gesprek met landelijke platforms als Schuldenlab.nl?

  Rutger Schoenmakers, Senior Beleidsadviseur Armoede & Schuldhulpverlening bij Gemeente Den Haag
  Aygül Keskin, Programmamanager Innovatie & Ontwikkeling schuldenlab070 bij Gemeente Den Haag
  Anna Potijk, Adviseur en Projectleider Schuldhulpverlening bij Gemeente Utrecht
  Roxanne Voets, Schuldregelaar & Coördinator Jongerenfonds bij Gemeente Utrecht
 • 1.8 Terugdringen van schulden in de wijk
  Eindeloos vergaderen is verleden tijd. De participatie samenleving vraagt om een andere houding, namelijk: handen uit de mouwen steken en samen met vrijwilligers en bewoners een punt in de wijk bouwen waar iedereen naar toe kan met vragen rondom financiën en administratie. Twee jaar geleden zijn Humanitas Thuisadministratie Amstelland en Participe Amstelland daarom begonnen met het organiseren van een laagdrempelige wijkvoorziening voor en door mensen uit de wijk: Het Financieel Café. In het café werken vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en partners bij de gemeente samen voor wijkbewoners met vragen over geldzaken. Zo wordt het voor wijkbewoners makkelijker om hulp te vragen en komen ze met elkaar in contact. Het motto is: niet problematiseren, maar normaliseren. Maak kennis met dit initiatief en ontdek hoe je dit binnen jouw gemeente toepast.

  Adriënne Bosch, Maatschappelijk werker Participe Amstelland
  Manja Dorlandt, Algemeen Coördinator Thuisadministratie Humanitas Amstelland
  Elena Nabatova, Regiocoach Participe Amstelland


 • 2.1 Hoe organiseer je als gemeente schuldhulpverlening voor ondernemers?
  Door de toename van het aantal zzp'ers en de economische crisis van de afgelopen jaren is schuldhulpverlening aan deze groep mensen hoger op de agenda komen te staan. Maar niet altijd ontvangen zij niet de hulp waar zij volgens de wet aanspraak op maken. Hoe ga je als gemeente met deze verantwoordelijkheid om? En waar ligt je winst? De workshop Zzp’ers met schulden nam u mee in de wereld van de ondernemer met schulden. In deze workshop gaan we in op de rol die de gemeente hierbij kan spelen. Hoe organiseer je als gemeente deze dienstverlening? Welke mogelijkheden zijn er? Hoe ziet deze dienstverlening er in de praktijk uit? Welke rol kan Bbz hierin spelen? En wat levert het op?

  Jannie van den Berg, Voorzitter PPO (platform voor Publieke Ondernemersadviesorganisaties) en manager Zelfstandigenloket Flevoland
 • 2.2 Grip op beschermingsbewind
  Gemeenten zijn op zoek naar manieren om meer grip te krijgen op de instroom, kwaliteit en uitstroom van beschermingsbewind. Hierbij proberen ze zo snel mogelijk passende hulp te bieden aan een financieel kwetsbare doelgroep onder het motto: beschermingsbewind als het nodig is, lichtere vormen van ondersteuning waar het kan. Hoe pak je dat als gemeente aan?  Wat is passende hulp voor deze groep? Hoe bepaal je welke vorm van ondersteuning het beste past? En hoe helpt dit om grip te krijgen op beschermingsbewind? Platform31 ging met een aantal gemeenten met deze vragen aan de slag. In de workshop delen ze hun bevindingen. Ook vertelt de gemeente Zaanstad over hun ervaringen in het project ‘Bewindvoering op de Kaart’ waarin er onder andere werkbezoeken werden georganiseerd met bewindvoerders.

  Jochem Heemskerk, jr. Projectleider Platform31
  Wouter Snel, Adviseur Uitvoering Gemeente Zaanstad
 • 2.3 Terugdringen van schulden in de wijk
  Eindeloos vergaderen is verleden tijd. De participatie samenleving vraagt om een andere houding, namelijk: handen uit de mouwen steken en samen met vrijwilligers en bewoners een punt in de wijk bouwen waar iedereen naar toe kan met vragen rondom financiën en administratie. Twee jaar geleden zijn Humanitas Thuisadministratie Amstelland en Participe Amstelland daarom begonnen met het organiseren van een laagdrempelige wijkvoorziening voor en door mensen uit de wijk: Het Financieel Café. In het café werken vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en partners bij de gemeente samen voor wijkbewoners met vragen over geldzaken. Zo wordt het voor wijkbewoners makkelijker om hulp te vragen en komen ze met elkaar in contact. Het motto is: niet problematiseren, maar normaliseren. Maak kennis met dit initiatief en ontdek hoe je dit binnen jouw gemeente toepast.

  Adriënne Bosch, Maatschappelijk werker Participe Amstelland
  Manja Dorlandt, Algemeen Coördinator Thuisadministratie Humanitas Amstelland
  Elena Nabatova, Regiocoach Participe Amstelland


 • 2.4 Vroegsignalering: een succesvolle toepassing
  Twee jaar geleden startten enkele gemeenten, waaronder Nijmegen, met een pilot vroegsignalering. Inmiddels zijn meer dan 50 gemeenten gestart met (een vorm van) vroegsignalering. Wat zijn de ervaringen en lessen die hieruit te leren zijn? En hoe ga je hier succesvol mee aan de slag?

  Anja Tijdhof, Projectleider Vroegsignalering PLANgroep
  Maria Buur, Projectleider Vroegsignalering gemeente Nijmegen

 • 2.5 Speaking Minds: Jongeren betrekken bij schuldenproblematiek
  Jongerenparticipatie levert ontzettend veel op: beleid komt samen met met de jongeren tot stand. Het zorgt niet alleen voor draagvlak, jongeren zijn zelf betrokken, praten mee én nemen werk uit handen. Bovendien denken jongeren vaak meer out of the box, uiten ze zich eerlijk over de huidige dienstverlening van gemeente en willen ze graag duurzaam bij beleid betrokken blijven. Dat klinkt allemaal heel veelbelovend. Maar hoe pak je het aan? En hoe faciliteer je dit? Hoe zorg je ervoor dat jongeren duurzaam betrokken blijven en dit niet afhangt van één enthousiaste medewerker? Save the Children, Stimulansz en Defence for Children ontwikkelden een aanpak om moeilijk te bereiken jongeren duurzaam te betrekken bij het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid: Speaking Minds. Leer tijdens deze sessie Speaking Minds kennen en ontdek wat deze aanpakvoor jouw organisatie zou kunnen betekenen.

  Marjolein Weidema, Jongerenwerker Save the Children
  Karin van Nuland, Adviseur Stimulansz

  Jongeren van reeds uitgevoerde Speaking Minds trajecten

 • 2.6 Integrale aanpak Armoede Taal en Laaggeletterdheid
  Voor laaggeletterden is het een extra grote uitdaging om rekeningen te begrijpen, toeslagen aan te vragen en de administratie bij te houden. Uit recent onderzoek blijkt dat de helft van de mensen die kampen met financiële problemen ook moeite hebben met lezen. Daarnaast weten we dat laaggeletterden vaker langdurig arm zijn dan niet laaggeletterden. Wat betekent dit verband tussen laaggeletterdheid, armoede en schulden voor gemeentelijk beleid en voor de uitvoeringspraktijk? Gemeente Amsterdam en Stichting Lezen & Schrijven hebben in 2017 de handen ineen geslagen met de Aanpak Armoede Taal en Laaggeletterdheid. In deze workshop delen zij de ervaringen in Amsterdam. Daarnaast onderzoeken zij samen met u hoe de succesvolle elementen uit deze aanpak vertaald kunnen worden naar andere gemeenten.

  Sander Havermans, Beleidsadviseur Volwasseneneducatie Gemeente Amsterdam
  Heleen Snijders, Projectleider Stichting Lezen & Schrijven

 • 2.7 Opgroeien in armoede: naar een samenhangende aanpak
  Arnhem kent relatief veel armoede. Eén op de acht à negen kinderen groeit er op in een bijstandsgezin. Daarmee staat Arnhem op de zevende plek op de ranglijst van armste gemeenten in Nederland. Opgroeien in armoede heeft veel impact op de gezondheid en het welzijn van jongeren en hun ouders Om hen te helpen werkt de gemeente aan een samenhangende aanpak waarbij verschillende domeinen integraal gaan samenwerken. Dit klinkt logisch en eenvoudig, maar de praktijk blijkt weerbarstiger. In deze sessie deelt Arnhem juist deze weerbarstige prakijk. Hoe vertalen zij wetenschappelijke kennis naar gemeentelijk beleid? En hoe geef je dit vorm samen met de wijkteams? Hoe creëer je draagvlak in de wijk? Hoe ga je om met verschillende belangen van maatschappelijke partners?

  Angela Vos, Beleidsadviseur GGD
  Barbara Willaert, Bestuursadviseur Sociaal-Economisch Domein Gemeente Arnhem
  Paul Bosch, Senior onderzoeksadviseur Gemeente Arnhem


 • 2.8 Schulden - de cirkel rond: van vroegsignalering naar effectieve uitvoering
  De Inspectie SZW onderzoekt regelmatig hoe het staat met de uitvoering van de schuldhulpverlening door gemeenten. Een onderzoek naar methoden van vroegsignalering vond plaats in 2014 en 2015. In 2016 en 2017 deed de Inspectie SZW onderzoek naar de toegankelijkheid van schuldhulpverlening. Op dit moment onderzoekt de Inspectie op welke wijze gemeenten de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening uitvoeren en betrekt het perspectief van burgers en hulpverleners. De inspectie onderhoudt daarbij nauwe relaties met toezichtonderzoek in het Sociale Domein, waar schuldhulpverlening van tijd tot tijd ook in beeld komt. In deze workshop leggen we de deelnemers een aantal overkoepelende observaties / bevindingen voor uit deze onderzoeken. Aan de hand van een casus bespreken we zowel ondersteunende mechanismen, als hobbels die er zijn om tot een goede oplossing voor alle partijen te komen. Ook recente maatschappelijke ontwikkelingen en verschillende perspectieven op de problematiek nemen we mee.

  Thérèse van der Velden, Programmamanager Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Iris van Beukering, Onderzoeker Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid