×
 

Sprekers

Onderstaand tref je een overzicht van onze sprekers, klik op de naam van een spreker voor meer informatie.

Dagvoorzitter 

  •    Marijke Roskam, Presentatrice BNR

   Marijke Roskam presenteert bij BNR niet alleen het nieuws, maar ook programma's over (sociale) innovaties, BV Nederland en de arbeidsmarkt. ‎Daarnaast leidt ze congressen en sessies over thema's als de Participatiewet en de zorg. Ze vraagt kritisch door, is energiek en enkel tevreden als deelnemers met nieuwe inzichten en inspiratie de zaal verlaten.

Sprekers

 •    Tamara van Ark, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Tamara van Ark begon haar loopbaan in 1998 bij Panfox BV als functioneel ontwerper/consultant. Vanaf 2000 was zij consultant bij StBC Consulting. In 2002 werd zij teamchef bij de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Rotterdam (district Feijenoord). In 2004 werd Tamara van Ark wethouder van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, per 1 januari 2010 van de gemeente Zuidplas (fusie van de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle). In juni 2010 werd zij Tweede Kamerlid van de VVD, met de portefeuille AWBZ/WMO. Sinds 2012 was zij vicefractievoorzitter. Op 26 oktober 2017 is Tamara van Ark benoemd tot staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte III.
 •    Jurgen Baidenmann, Plv. directeur Toeslagen

  Jurgen Baidenmann is in 2006 begonnen als teamleider bij de Belastingdienst en heeft sindsdien diverse functies vervult. Jurgen is sinds juni 2016 plaatsvervangend directeur Toeslagen bij de Belastingdienst.
 •    Jannie van den Berg, Voorzitter PPO en manager Zelfstandigenloket Flevoland

  Jannie van den Berg is oprichter en manager van het Zelfstandigenloket Flevoland. Dit samenwerkingsverband van de 6 gemeenten in Flevoland verzorgt vanaf 2004 bedrijfsfinancieringen, leningen voor levensonderhoud, coaching en advies voor ondernemers. Haar doel is om de hulp aan starters en aan bestaande ondernemers onder de aandacht te brengen en te verbeteren. Dit door het starten van een bedrijven mogelijk te maken en bedrijfsbeëindigingen te voorkomen. Zij is voorzitter van het landelijk Platform van Publieke Ondernemersadvies organisaties. Als mede-initiatiefnemer staat zij vanaf 2014 aan de basis van het portal MKB Doorgaan voor mkb-bedrijven en zzp-ers. In 2014 werd zij Flevolandse Zakenvrouw in de categorie managers. Wat haar raakt zijn ondernemers met financiële tegenwind, maar met een in de kern gezond bedrijf, die onnodig ten onder gaan terwijl er goede oplossingen (privaat en publiek) beschikbaar zijn, bijvoorbeeld door het inzetten van de Bbz regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).
 •    Iris van Beukering, Onderzoeker Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Iris van Beukering is betrokken bij het lopende onderzoek naar de effectiviteit van de uitvoering van schuldhulpverlening door gemeenten in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Als onderzoeker verwondert Iris zich over de vele facetten van de problematiek, maar ook de vele wegen die worden bewandeld om te komen tot een oplossing. Iris werkte in 2017 als Rijkstrainee/Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waardoor ze de beleidsmatige aspecten van de schuldenproblematiek ook van dichtbij kent.
 •    Maria Buur, Projectleider Vroegsignalering gemeente Nijmegen

  Maria Buur is projectleider ‘Vroegsignalering schulden’ in de gemeente Nijmegen. Zij heeft het initiatief genomen om gemeenten bij elkaar te brengen die ook met Vroegsignalering schulden aan de slag zijn of willen gaan in combinatie met bijvoorbeeld VindplaatsSchulden van de BKR. Onder het motto ‘samen weet&kan je meer’ wisselen deze gemeenten ervaringen uit en ondersteunen zij elkaar bij de aanpak van o.a. vroegsignalering in het Landelijk Overleg Vroegsignalering. Dit heeft inmiddels geresulteerd in drie succesvolle bijeenkomsten waaraan meer dan 80 gemeenten hebben deelgenomen. Maria is sinds begin jaren ’90 werkzaam in het sociale domein o.a. op het gebied van inkomen&schulden.
 •    Peter van Bergen, Oprichter en directeur Over Rood Nederland

  Peter van Bergen heeft tien bedrijven opgezet in diverse branches, waaronder het succesvolle MKB-Brandstof. Na zijn studie industriële automatisering aan de HTS heeft hij heeft het ondernemen geleerd met vallen en opstaan. Dat inspireerde hem om anderen te helpen. Tijdens zijn vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis kwam hij erachter hoe lastig het kan worden de draad weer op te pakken als je als ondernemer eenmaal schulden hebt. Naast zijn IT-bedrijf Impel IT Solutions helpt hij met de stichting Over Rood nu honderden ondernemers per jaar om uit benarde situaties te komen.
 •    Paul Bosch, Onderzoeksadviseur Gemeente Arnhem

  Paul Bosch is van huis uit sociaal geograaf/planoloog en na een aantal jaren in de stadsvernieuwing gaan werken als onderzoeker voor Arnhem. Hij heeft veel onderzoeken ontwikkeld en uitgevoerd binnen de gesubsidieerde sector. Zo is hij jarenlang betrokken geweest bij de Wwb-benchmark en de stapelingsmonitor. Momenteel is hij werkzaam als senior onderzoeksadviseur, steeds meer als adviseur, steeds minder als onderzoeker. Hij probeert bij te blijven op het gebied van monitoring, dashboards, data, datascience en het presenteren van resultaten. Naast het werk voor de gemeente Arnhem werkt hij sinds 2004 als freelancer met veel plezier voor gemeentelijke rekenkamers; onder andere als secretaris-onderzoeker voor de Rekenkamer van Wageningen.
 •    Adriënne Bosch, Algemeen Maatschappelijk Werker Participe Amstelland

  Adriënne Bosch is Algemeen Maatschappelijk Werker bij Participe Amstelland in de gemeente Amstelveen. Zij heeft samen met Humanitas Thuisadministratie Amstelland het initiatief genomen om in Amstelveen het Financieel Café XXL op te richten. Zij werkt met mensen die financiële problemen hebben en geeft trainingen omgaan met geld.
 •    Erik Dannenberg, Voorzitter Divosa

  Erik Dannenberg heeft ruime ervaring in het sociaal domein. Na zijn studie Maatschappelijk werk is hij actief geweest in de hulpverlening aan mensen die verslaafd waren, dakloos waren geraakt en aan gezinnen met meerdere ernstige problemen. Eerst in uitvoerende en al snel in leidinggevende rollen. Van maart 2005 tot maart 2014 was Dannenberg namens het CDA wethouder in de gemeente Zwolle met diverse portefeuilles in het sociale domein. Daarnaast was Dannenberg voorzitter van de VNG-commissies ‘Gezondheid en Welzijn’ en ‘Transitie Jeugdzorg’. Als voorzitter van de VNG-delegatie onderhandelde hij met het Rijk over de nieuwe Wmo en Jeugdwet. Momenteel begeleidt hij als adviseur transformatieprocessen in het (speciaal) onderwijs, jeugdhulp, participatie, zorg en (beschermd) wonen. Divosa heeft Erik Dannenberg in de algemene ledenvergadering op 4 november 2016 gekozen tot nieuwe voorzitter. Per 1 januari 2017 is hij in deze functie gestart.
 •    Maud Diemer, aanjager Schouders Eronder

  Maud Diemer is iemand die graag inspireert en ontwikkelingen en project ideeën in gang zet. Sterke punten zijn onder andere haar doortastendheid en het vermogen om processen in gang te zetten. Dit wordt gecombineerd met schrijftalent, creativiteit en resultaatgerichtheid. Ze is verder een snelle en efficiënte werker en goed in staat mensen en processen aan te sturen. Haar werkwijze kenmerkt zich door flexibel mee te denken. Maud studeerde Bedrijfskunde aan de Rijkuniversiteit Groningen. Bij CMO STAMM houdt ze zich bezig met verschillende thema’s: Leefbaarheid, Burgerkracht en Armoede en Schulden. Ook heeft ze specifieke ervaring met projecten op het gebied van vrijwilligerswerk, sociaal ondernemerschap, informele zorg en armoede.
 •    Manja Dorlandt, Algemeen Coördinator Thuisadministratie Humanitas

  Manja Dorlandt is Algemeen Coördinator Thuisadministratie bij Humanitas Amstelland. Zij zorgt ervoor dat de voorwaarde in orde zijn om de hulpvraag van mensen op het gebied van hun thuisadministratie te koppelen aan goed getrainde en initiatiefrijke vrijwilligers. Daarnaast heeft ze ook een carriére in de online industrie gehad als strateeg/projectmanager.
 •    Sander Havermans, Beleidsadviseur Volwasseneneducatie Gemeente Amsterdam

  Sander Havermans is na afloop van zijn studie Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam vrijwel direct aan de slag gegaan bij de gemeente Amsterdam. Sinds april 2015 werkt hij op de beleidsafdeling Werk, Participatie en Inkomen. Hier houdt hij zich bezig met de thema’s Armoedebestrijding en Volwasseneneducatie. Hij is onder andere betrokken bij een project over digitale inclusie. De gemeente verkent in dit project wat het kan betekenen voor kwetsbare Amsterdammers die moeite hebben om mee te komen in de gedigitaliseerde samenleving. Daarnaast voert Sander in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven de aanpak Armoede, Taal en Laaggeletterdheid uit. Met deze aanpak probeert de gemeente Amsterdam de taalnetwerken en armoedenetwerken in de stad met elkaar te verbinden.
 •    Jochem Heemskerk, Projectleider Platform31

  Jochem Heemskerk is na zijn studie sociologie aan de Universiteit van Amsterdam begonnen als junior projectleider bij Platform31. Hij was betrokken bij het voortraject van enkele pilots beschermingsbewind en bracht hierin bewindvoerders, gemeenten en rechtbank bij elkaar. Verder deed hij onderzoek naar lichtere vormen van ondersteuning die gemeenten soms in kunnen zetten in plaats van beschermingsbewind. Hij ontwikkelde samen met het G40-stedennetwerk en de steden van de Citydeal, inclusieve stad de Quickscan Beschermingsbewind voor sociaal werkers. Verder publiceerde Jochem onder andere over de relatie tussen armoede en gezondheid, sociale wijkteams en participatie.
 •    Roger Horsch, Regiomanager schuldhulpverlening Kredietbank Limburg

  Roger Horsch heeft in 2001 de overstap van Nationale Nederlanden naar Kredietbank Limburg gemaakt. Begonnen in de spreekkamer als Casemanager heeft hij ervaren dat het verschil maken voor mensen die in financiële problemen zijn beland, heel dankbaar werk is waar hij dagelijks nog steeds veel energie van krijgt. In zijn loopbaan bij Kredietbank Limburg heeft Roger diverse afdelingen aangestuurd waaronder schuldregeling, budgetbeheer, kredietadvisering en beschermingsbewind.
 •    Aygül Keskin, Programmamanager Innovatie & Ontwikkeling schuldenlab070 Gemeente Den Haag

  Aygül Keskin is vanaf het begin intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van Schuldenlab070. Ook heeft zij het project Jongeren Perspectief Fonds vormgegeven. Momenteel richt zij zich samen met partners van Schuldenlab070 op het ontwikkelen van nieuwe innovatieve aanpakken om armoede en schulden tegen te gaan. Hiervoor werkte zij binnen de gemeente onder andere als coördinator financiële dienstverlening en beleidsmedewerker sociale zaken en werkgelegenheid.
 •    Victor Lamme, Hersenonderzoeker en schrijver

  Victor Lamme is hersenonderzoeker en schrijver van de bestsellers ‘De Vrije Wil Bestaat Niet’ en ‘Waarom?’. Hij weet als geen ander zijn kennis over het brein te vertalen naar de praktijk en is daarom een veelgevraagd gast op podia, in kranten en op radio en TV. Zijn lezingen zitten tjokvol verrassende inzichten voor iedereen die menselijk gedrag effectief wil beïnvloeden.
 •    Elena Nabatova, Regiocoach Participe Amstelland

  Elena Nabatova werkt als regiocoach bij Participe Amstelland in Amstelveen. Haar grote wens is om meer kwetsbare mensen te kunnen bereiken en mee te laten doen. Van betekenis kunnen zijn, kwaliteit aan het leven geven ongeacht (psychische, lichamelijk of financiële) beperkingen, leeftijd of afkomst. Elena is actief betrokken bij meerdere lokale en landelijke projecten die innovatie in welzijn en zorg bewerkstelligen.
 •    Karin van Nuland, Adviseur Stimulansz

  Karin van Nuland is een enthousiaste adviseur en trainer op het gebied van schuldhulpverlening en armoedebeleid. Door haar brede werkervaring binnen het sociale domein legt Karin in haar werkzaamheden verbindingen tussen de verschillende beleidsterreinen. Ze adviseert gemeenten en wijkteams zowel over concrete casuïstiek als over beleidsvraagstukken om te komen tot de best mogelijke dienstverlening aan de inwoner.
 •    Anna PotijkAdviseur en Projectleider Schuldhulpverlening Gemeente Utrecht

  Anna Potijk is beleidsadviseur schulddienstverlening bij gemeente Utrecht. Ze maakt zich hard om mensen met schulden eerder te bereiken en de complexiteit rondom schulden te doorbreken. Zij is onder andere initiatiefnemer van het Huishoudboekje en projectleider van het Fonds voor Jongeren.
 •    Rutger SchoenmakersSenior Beleidsadviseur Armoede & Schuldhulpverlening Gemeente Den Haag

  Rutger Schoenmakers werkt op dit moment als senior beleidsadviseur Armoede en Schulden bij de gemeente Den Haag. In Den Haag startte hij zijn loopbaan binnen het sociaal domein in 2001, als bijstandsconsulent in de Schilderswijk en het Transvaalkwartier. Hier ontdekte hij hoe breed en divers de problematiek rondom armoede en schulden is. Van drugsverslaafde tot verwarde bejaarde. Van crimineel tot alleenstaande moeder met 8 kinderen. Al deze mensen en hun verhalen hebben hem geraakt en vormen nog steeds een belangrijke drijfveer in zijn huidige werk. Na wat omzwervingen in diverse leidinggevende functies is Rutger in 2011 gestart als beleidsadviseur.
 •    Heleen Snijders, Projectleider Stichting Lezen & Schrijven

  Heleen Snijders werkte na haar studie sociologie bij verschillende adviesbureaus en voerde opdrachten uit voor overheden en organisaties in de publieke sector. Op dit moment werkt zij bij Stichting Lezen & Schrijven als projectleider Groot-Amsterdam. In die rol probeert zij het thema laaggeletterdheid op de bestuurlijke en beleidsagenda’s te krijgen, en stimuleert zij de vorming van lokale netwerken rondom taal en laaggeletterdheid. Heleen is vanuit Stichting Lezen & Schrijven projectleider van de Aanpak Armoede, Taal en Laaggeletterdheid. Met deze aanpak probeert de gemeente Amsterdam de taalnetwerken en armoedenetwerken in de stad met elkaar te verbinden.
 •    Anja Tijdhof, Projectleider Vroegsignalering PLANgroep

  Anja Tijdhof is Projectmanager bij PLANgroep. In deze functie is zij onder meer verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening op het gebied van vroegsignalering van schulden en ketensamenwerking. Als projectmanager ondersteunt zij gemeenten bij het opzetten van projecten op het gebied van vroegsignalering, zowel kennisinhoudelijk als in de rol van projectleider. Ook is zij intensief betrokken bij het hierboven genoemde Landelijk Overleg Vroegsignalering. Anja is sinds 1997 betrokken bij het vraagstuk van armoede en schulden in verschillende functies. Daarvoor was zij ook al werkzaam in het sociaal domein, o.a. bij de Sociale Werkvoorziening in Den Haag.
 •    Thérèse van der Velden, Programmamanager Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Thérèse van der Velden leidt het programma Participatie en Financiële Zelfredzaamheid bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De onderzoeken die de Inspectie uitvoert naar de schuldhulpverlening maken deel uit van dit programma. Voorheen werkte Thérèse bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid waar ze onder andere een onderzoek naar kindermishandeling uitvoerde. Betrokkenheid van verschillende soorten professionals en overheden, zijn haar niet vreemd.
 •    Angela Vos, Beleidsadviseur GGD

  Angela Vos heeft haar roots in het jongerenwerk liggen en is sinds 2002 werkzaam in de publieke gezondheid. Zij is beleidsadviseur bij de GGD Gelderland-Midden. Haar werk bestaat uit het ondersteunen van gemeenten bij de ontwikkeling, onderbouwing en evaluatie van hun gezondheidsbeleid. Zij heeft het meeste plezier in haar werk als rapportages en adviezen inzicht geven in de verschillende ‘beleidsknoppen’ waar een gemeente aan kan draaien om de gezondheid van haar inwoners te beschermen en te bevorderen. Vooral als het merendeel van deze knoppen niet direct op het domein van de gezondheid liggen.
 •    Marjolein WeidemaProjectmedewerker Speaking Minds

  Marjolein Weidema werkt sinds 2016 als projectmedewerker Binnenlandprogramma bij Save the Children. Zij houdt zich voornamelijk bezig met de verbinding tussen de ‘volwassen wereld’ en jongeren, maar ook met de kansen en kennis van jongeren op het gebied van maatschappelijke problematiek en burgerschapsvorming.
 •    Barbara WillaertBestuursadviseur Gemeente Arnhem

  Barbara Willaert werkt sinds 2004 bij de gemeente Arnhem. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest op het beleidsveld integrale veiligheid heeft ze in 2008 de overstap gemaakt naar het boeiende terrein van de publieke gezondheidszorg. Zij krijgt energie van het verbinden van verschillende beleidsdomeinen met elkaar (fysiek-sociaal-medisch). Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken is vaak complex en dan is samenwerking tussen verschillende terreinen en organisaties in het veld onontbeerlijk. In Arnhem staat wijksturing voorop. Samen met de inwoners en de teams leefomgeving/sociale wijkteams worden de prioriteiten bepaald.
 •    Reinier van Zutphen, Nationale Ombudsman

  Reinier van Zutphen is op 31 maart 2015 beëdigd als Nationale ombudsman. Zijn ambtstermijn duurt zes jaar. Reinier studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus Law School van 1978 tot en met 1985. Daarnaast deed hij een opleiding tot rechterlijk ambtenaar. Die rondde hij af in 1992. Hij heeft zeer ruime ervaring als rechter in Utrecht, Den Haag, Almelo, Luxemburg, Amsterdam, Curaçao en Alkmaar. Hij was daarnaast onder andere voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Sinds 2012 was hij president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.