×
 

Aanmelden

Het jaarcongres Schulden en Armoede is bedoeld voor:
Managers, beleidsmedewerkers, uitvoerenden en leidinggevenden in het sociaal domein of het UWV WERKbedrijf en van de diverse Werkpleinen. Daarnaast kan iedereen die in zijn of haar werk te maken heeft met armoedebeleid en schuldhulpverlening in Nederland deelnemen aan het congres.

Kosten:
De kosten voor deelname aan het jaarcongres Schulden en Armoede bedragen € 375,-* per persoon. Dit bedrag is te voldoen binnen twee weken na ontvangst van de factuur. Voor leden van Divosa, Nibud en NVVK geldt een korting van € 25,-*. 

* excl. BTW