×
 

Welkom

Vrijdag 15 september 2017 is het derde jaarcongres Schulden en Armoede onder de titel ‘Eigen schuld?’ Divosa organiseert dit congres samen met HOEZO! Congressen.

Het congres Schulden & Armoede draait dit jaar om vragen zoals: Hoe zelfredzaam zijn mensen en hoe verstandig zijn hun financiële beslissingen? Hoe worden mensen met schulden zelfredzamer en wat is hierbij je rol als professional? Hebben overheden nog wel een realistisch beeld van die zelfredzaamheid van burgers?

Het zijn vragen die nu veel opduiken in de media. Armoede en schulden zijn ‘hot’. Er is op dit moment dan ook veel nieuwe kennis door onderzoek en incidentele gelden. Toch blijft de concrete vertaling ervan naar de uitvoeringspraktijk lastig en zoeken gemeenten naar de meest effectieve manier om armoede en schulden tegen te gaan.

Grenzen aan zelfredzaamheid
Tijdens het congres gaan we dieper in op de verschillende oorzaken van problematische schulden. Zo heeft de overheid te hoge verwachtingen van de financiële zelfredzaamheid van burgers. Ook zijn regelgeving en voorzieningen voor veel mensen simpelweg te ingewikkeld en is er vanuit de wetgever te weinig oog voor de psychologische effecten van schulden. Het hebben van schulden leidt immers tot bewustzijnsvernauwing en in hoeverre zijn schulden dan nog 'eigen schuld'?

Eigen schuld, dikke…? 
Met het derde congres Armoede en Schulden willen we de zaak eens van een andere kant bekijken: hoe kunnen we de zelfredzaamheid van mensen vergroten? Will Tiemeijer van de WRR gaat dieper in op deze vraag en Tamara Madern neemt je mee in de veelbelovende aanpak Mobility Mentoring, wat kunnen gemeenten hier echt mee? Programmamanager Christophe Geuskens introduceert het gezamenlijke en ambitieuze kennis-en professionaliseringsprogramma van NVVK, VNG, Sociaal werk Nedereland, LCR en Divosa. En er is een politiek café met leden van de Tweede Kamer onder wie René Peters (CDA) en Linda Voortman (GroenLinks)
Ten slotte belicht huisarts en docent huisartsgeneeskunde Pieter Barnhoorn  ‘eigen schuld’ vanuit zijn expertise en vraagt zich af: slaan we te ver door in eigen verantwoordelijkheid? In hoeverre is een patiënt zelf verantwoordelijk voor zijn kwaal?